​Tavaramerkkilain uudistaminen – luokituksen täsmentäminen

by | 20/02/2019 | Tavaramerkit | 1 comment

Uusi tavaramerkkilaki tulee todennäköisimmin voimaan keväällä 2019. Tulossa on useita merkittäviä muutoksia, joista eräs tärkeimmistä liittyy tavaroiden ja palveluden luokitteluun. Kyseessä on sen vuoksi tärkeä muutos, että mikäli yritys ei tee siltä vaadittuja toimenpiteitä, voi se menettää tavaramerkin suomat oikeudet. Pelkkä uudistaminen ei välttämättä riitä säilyttämään oikeuksia niihin tuotteisiin ja palveluihin joita tavaramerkki on aiemmin käsittänyt. 

Keitä muutos koskee?

Muutos koskee sellaisia tavaramerkkejä, joiden:

  • hakupäivä on ennen 1.10.2012; ja
  • hakemuksessa on käytetty ns. “luokkaotsikoita”, jätetty luettelo toimittamatta kokonaan (ilmoitettu vain luokkanumero), luettelossa on mainittu “kaikki tavarat” tai “kaikki palvelut”; tai
  • merkin hakupäivä on 1.10.2012-31.12.2013 ja tavaraluettelossa on mainittu “kaikki Nizzaan aakkosellisen luettelon mukaiset tavarat/palvelut” tai vastaava ilmaisu.

Muutos koskee erittäin suurta määrää tavaramerkkejä. Pelkästään ennen 1.10.2012 haettuja voimassaolevia kansallisia tavaramerkkejä on yli 50.000. Lisäksi Suomessa on perinteisesti käytäntönä ollut käyttää luokkaotsikoita. Luokkaotsikot ovat tarjonneet helpon ja nopean tavan maksimoida suojan laajuus ja samalla välttää hakemuksen tavaraluettelon tarkempi pohdinta ja siihen liittyvä laadinta. PRH:n tekemän satunnaisotokseen perustuvan selvityksen perusteella jopa lähes 80% kansallisista hakemuksista on sellaisia, joissa on käytetty luokkaotsikoita.

Kyseessä on siis erittäin merkittävä määrä tavaramerkkejä, joita muutos koskee.

Oikeuksien menettämisen riski on todellinen

Toimettomuuden hinta on erittäin kova, kuten alla oleva ohjelmistoalan yrityksen esimerkki osoittaa.

Yritys on hakenut rekisteröintiä vuonna 2008 tavaraluokassa 9. Vuonna 2008 luokan 9 luokkaotsikko oli seuraavanlainen:

“Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.”

Kun hakemus tehtiin, yllä mainittu tavaraluettelo käsitti myös ohjelmistot koska ne kuuluvat luokkaan 9 ja yllä olevalla luettelolla suoja saatiin kaikille tavaroille jotka luokkaan kuuluvat. Koska ohjelmistot eivät ole kuitenkaan nimellisesti mainittu tavaraluettelossa, putoaa ohjelmistot pois suojan piiristä uuden lain myötä, mikäli tavaraluetteloa ei täsmennetä.

Vastaava tilanne koskee erittäin suurta määrää tavaroita ja palveluja.

Miten selvittää koskeeko riski sinua?

Lakiehdotuksen mukaan PRH ilmoittaa niille haltijoille, joita muutos koskee. Usein on kuitenkin niin, että PRH:lle ehkä jo vuosikymmeniä sitten ilmoitetut osoitetiedot eivät enää pidä paikkaansa. PRH:n tavarmerkkirekisterin osoitetiedot eivät päivity esimerkiksi sillä, että uusi osoite on ilmoitettu kaupparekisteriin ja muihin viranomaisrekistereihin.

Mikäli PRH:n ilmoitus ei tule perille, helpointa on kääntyä asiantuntijan puoleen. Jos haluat selvittää itse, niin tee se näin:

Ennen 1.10.2012 haetut tavaramerkit. Selvitä tavaramerkkisi hakemispäivä. Tämän jälkeen selvitä mikä Nizzan tavaraluettelon versio oli tuolloin voimassa. Kulloinkin voimassa olevan version voi katsoa WIPO:n sivuilta täällä. Tämän jälkeen katso, mikä on Nizzan luettelossa tavaramerkkissä mainittujen luokkien luokkaotsikko, ja vertaa sitä tavaramerkkisi tavaraluetteloon. Mikäli nämä ovat identtiset, koskee riski sinua. Seuraavaksi katso, onko tavaraluettelossa mainittu se tuote tai palvelu, jolle haluat suojan olevan voimassa. Jos on, kaikki on hyvin kannaltasi eikä toimenpiteitä vaadita.

Jos kyseistä tuotetta tai palvelua ei ole mainittu, katso saman Nizzan luettelon version ns. aakkosellinen luettelo. Jos haluamasi tuote on mainittu siellä, voit tehdä täsmennyksen. Esimerkiksi jos olet ohjelmistoalan yritys ja hakenut rekisteröintiä vuonna 2008, on mahdollista lisätä ohjelmistot merkkisi tavaraluetteloon (ohjelmistot löytyvät Nizzan aakkosellisesta luettelosta). Jos haluamaasi termiä ei ole mainittu kyseisen version aakkosellisessa luettelossa, ei täsmennystä voi tehdä.

1.10.2012-31.12.2013 haetut tavaramerkit. Jos hakemuksesi on tehty edellä mainitulla aikavälillä, voi muutos koskettaa sinua. Tarkista, onko tavaraluettelossa mainittu  “kaikki Nizzaan aakkosellisen luettelon mukaiset tavarat/palvelut” tai jokin vastaava ilmaisu. Jos on, tulee toimittaa uusi luettelo, jossa on mainittu ne tuotteet ja palvelut joihin haluat suojan ulottuvan.

Mitä siis kannattaa tehdä?

Niiden yritysten, joilla on ennen 31.12.2013 haettuja tavaramerkkejä, kannattaa pikaisesti tarkistaa rekisteröintien tavaraluettelot. Mikäli hakemuksissa on käytetty luokkaotsikoita, voi toimenpiteet olla tarpeen.

Täsmennykset tehdään pääsääntöisesti viimeistään uudistuksen yhteydessä. Niiden merkkien osalta, joiden uudistus tulee tehdä lähellä lain voimaantuloa, annetaan täsmennykseen hieman lisäaikaa. Tässä vaiheessa aikataulu ei ole vielä tiedossa, koska lain voimaantulokin on siirtynyt. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan siirtymäajaksi oli kaavailtu kuutta kuukautta. Näiltä osin niiden haltijoiden, joiden tavaramerkit erääntyvät uudistettavaksi pian lain voimaantulon jälkeen tulisi olla erityisen tarkkana siirtymäajan suhteen.

Ilmainen tavaramerkkitutkimus

Tarkista onko tavaramerkkisi vapaana rekisteröitäväksi

1 Comment

  1. Valokuitu

    Kyllä se näin on

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Muut artikkelit

Tavaramerkkien tarkistuslista PK-yrityksille

Tavaramerkkiasiat voivat olla etäisiä ​​startup- ja PK-yrityksille. Tässä on yksinkertainen tarkistuslista autamaan pääsemään oikealle tielle. 1. Perusteet ☐ Ymmärrä, miksi tavaramerkit ovat tärkeitä liiketoiminnassa☐ Varmista, että pääbrändisi on sellainen, joka...

IPR-oikeuksien merkitys PK-yrityksille

Euroopan patenttivirasto (EPO) ja Euroopan tavaramerkkivirasto (EUIPO) ovat julkaisseet uuden tutkimuksen nimeltä "Intellectual property rights and firm performance in the European Union". Tutkimuksessa tarkastellaan IPR-oikeuksien (tutkimuksessa mukana olleet...

Miksi brändi on tärkeä ohjelmistoyritykselle

Ohjelmistoyritykset rummuttavat usein olevansa “teknologiayhtiöitä”. Teknologia ja teknologiayhtiöiden immateriaalioikeudet (“IPR-oikeudet”) mielletään usein patenteiksi. Monilla teknologiayhtiöillä – erityisesti suomalaisilla – on käsitys, että brändi on vain...