Tavaramerkkien tavaroiden ja palveluiden luokitus

 

Oikeiden tavaroiden ja palveluiden valinta on yksi tärkeimmistä asioista rekisteröintiä hakiessa. Se määrittää tavaramerkkisuojan laajuuden. Suojan kohteeksi haluttavat tavarat ja palvelut valitaan rekisteröintiä haettaessa. Näin ollen niille tavaroille ja palveluille, joille tavaramerkkirekisteröinti on myönetty, rekisteröinti suojaa. Suoja ulottuu myös niiden kanssa samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin.

Tavarat ja palvelut on jaettu yhteensä 45 luokkaan, joista luokat 1-34 kattavat tavarat ja 35-45 palvelut. Alhaalta löytyy lista tavaroista ja palveluista.

Kun valitset tavaroita ja palveluita tavaramerkkihakemukseen, on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

Liiketoiminta

Valitse tavaroita ja palveluita, jotka liittyvät nykyiseen tai suunnittelemaasi liiketoimintaan. Näin varmistat kattavan suojan liiketoiminnallesi. Ota huomioon pitkän aikavälin liiketoimintastrategia. Mikäli aiot mahdollisesti laajentaa tuotevalikoimaa tai palveluitasi, saatat haluta valita luokkia, jotka mahdollistaa kasvun ja toiminnan laajentamisen.

 

Tavaramerkkitutkimus

Tee tavaramerkkitutkimus  muiden tavaramerkkioikeuksista, saadaksesi kuvan siitä, onko samaa tai samankaltaista merkkiä rekisteröity suunnitelemillesi tavaroille ja palveluille. Tämän pohjalta voit arvioida mille tavaroille ja palveluille rekisteröinti voisi olla mahdollista. Useissa tapauksissa esteen ohittaminen voi olla mahdollista oikeilla kenoilla, minkä vuoksi tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa olla yhteydessä tavaramerkkiasiantuntijaan.

 

Tavaramerkin erottamiskyky

Varmista vielä, että tavaramerkki on erottamiskykyinen hakemuksiin valitsemillesi tavaroille ja palveluille. Jos kyseessä on nimen (ns. sanamerkin) rekisteröinti ja merkki kuvailee kyseessä olevia tavaroita tai palveluita, niin sille ei lähtokohtaisesti voi saada rekisteröintiä. Niissä tapauksissa on yleensä suositeltavaa hakea rekisteröintiä sanamerkin sijaan erottamiskykyisen kuvioelementin sisältävälle logolle. Myös kuviomerkki voidaan katsoa hakemuksen sisältämiä tavaroita ja palveluita kuvailevaksi, jolloin rekisteröinti ei ole mahdollinen. 

 

Ole yhteydessä tavaramerkkiasiantuntijaa

Tavaramerkkeihin erikoistunut lakimies pystyy antamaan näkemyksen tavaramerkin mahdollisuuksista oikeudellisesta näkökulmasta sekä esittämään suositukset tarvittavista toimenpiteistä. Täältä voit tehdä ilmaisen merkkitutkimuksen

 

Yleisimmät virheet itsetehdyissä tavaramerkkihakemuksissa

1. Hakemukseen valitaan tavarat ja palvelut liian suppeasti tai valitaan väärät tavarat ja palvelut
2. Haetaan rekisteröintiä merkille, joka ei ole erottamiskykyinen
3. Haetaan rekisteröintiä merkille, jolle toisella on jo oikeus

 Tavarat (luokat 1-34)

Luokka 1

Tieteessä ja maataloudessa käytettävät kemian tuotteet, mukaan luettuina sellaiset tuotteet, jotka liittyvät muihin luokkiin kuuluvien tuotteiden valmistukseen.

Luokka 2

Maalit, värit ja ruosteenestovalmisteet.

Luokka 3

Lääkeaineita sisältämättömät kosmeettiset ja peseytymisvalmisteet sekä puhdistusvalmisteet käytettäväksi kotona ja muualla.

Luokka 4

Teollisuusöljyt ja -rasvat, polttoaineet ja valaistusaineet.

Luokka 5

Farmaseuttiset ja muut lääkinnälliseen tai eläinlääkinnälliseen käyttöön tarkoitetut valmisteet.

Luokka 6

Työstämättömät ja osittain työstetyt epäjalot metallit, malmit mukaan lukien, sekä tietyt epäjalometalliset esineet.

Luokka 7

Koneet, konetyökalut ja moottorit.

Luokka 8

Käsikäyttöiset työkalut ja välineet tehtävien kuten porauksen, muotoilun, leikkauksen ja lävistyksen suorittamiseksi.

Luokka 9

Laitteet ja välineet tieteellisiin tarkoituksiin tai tutkimustarkoituksiin, audiovisuaaliset ja tietotekniset välineet sekä turva- ja hengenpelastusvälineet.

Luokka 10

Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet, instrumentit ja tarvikkeet, joita yleisesti käytetään ihmisten ja eläinten toiminnan tai terveydentilan diagnosoimiseksi, hoitamiseksi tai parantamiseksi.

Luokka 11

Ympäristönvalvontalaitteet ja -laitteistot, esimerkiksi valaistus-, keitto-, jäähdytys- ja saniteettitarkoituksiin.

Luokka 12

Kulkuneuvot ja laitteet ihmisten tai tavaroiden kuljettamiseksi maitse, ilmateitse tai vesitse.

Luokka 13

Tuliaseet ja pyrotekniset tuotteet.

Luokka 14

Jalometallit ja tietyt jalometalliset esineet tai jalometallilla päällystetyt esineet sekä jalokivitavarat ja kellot, ja niiden osat.

Luokka 15

Musiikki-instrumentit, niiden osat ja niihin liittyvät tarvikkeet.

Luokka 16

Paperi, pahvi ja tietyt niistä valmistetut tavarat sekä toimistotarvikkeet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luokka 17

Sähkö-, lämpö- ja äänieristemateriaalit sekä muovit, joita käytetään teollisuudessa levyjen, harkkojen ja tankojen muodossa sekä tietyt kumista, guttaperkasta, kautsusta, asbestista, kiilteestä tai näiden korvikkeista valmistetut tavarat.

Luokka 18

Nahat, nahanjäljitelmät ja tietyt näistä valmistetut tavarat.

Luokka 19

Ei-metalliset rakennusmateriaalit.

Luokka 20

Huonekalut ja niiden osat sekä tietyt puusta, korkista, ruo’osta, rottingista, koripunoksesta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista tehdyt tavarat.

Luokka 21

Pienet, käsikäyttöiset kotitalous- ja keittiökäyttöön tarkoitetut työvälineet ja laitteet, samoin kuin kosmetiikka- ja toalettitarvikkeet, lasitavarat ja tietyt posliini-, keramiikka-, savi- tai lasitavarat.

Luokka 22

Purjekangas ja muut purjeentekomateriaalit, köysi-, pehmuste- ja täytemateriaalit sekä käsittelemättömät tekstiilikuitumateriaalit.

Luokka 23

Luonnonlangat tai synteettiset langat tekstiilikäyttöön.

Luokka 24

Kankaat ja kangaspeitteet kotikäyttöön.

Luokka 25

Vaatteet, jalkineet ja päähineet ihmisille.

Luokka 26

Ompelutarvikkeet, luonnonhius tai keinohius asusteina ja hiuskoristeet sekä pienet koristeet erilaisten esineiden koristamiseksi, muihin luokkiin kuulumattomat.

Luokka 27

Tuotteet, jotka on tarkoitettu lisättäviksi valmiiden lattioiden ja seinien päällysteeksi.

Luokka 28

Lelut, pelilaitteet, urheiluvarusteet, ajanviete- ja pilailutavarat sekä tietyt tuotteet joulukuusia varten.

Luokka 29

Eläinkunnasta saatavat elintarvikkeet sekä vihannekset ja muut syötäväksi tarkoitetut puutarhatuotteet, joita on jalostettu tai säilötty kulutusta varten.

Luokka 30

Kasvikunnasta saatavat elintarvikkeet, paitsi hedelmät ja vihannekset, joita on jalostettu tai säilötty kulutusta varten, sekä ruoan maun parantamiseen tarkoitetut lisäaineet.

Luokka 31

Maataloustuotteet ja meren tuotteet, joita ei ole jalostettu kulutusta varten, elävät eläimet ja kasvit sekä eläinten ruoat.

Luokka 32

Alkoholittomat juomat sekä oluet.

Luokka 33

Alkoholipitoiset juomat, esanssit ja uutteet.

Luokka 34

Tupakka ja tupakointiin käytettävät välineet sekä niiden käyttöön liittyvät tarvikkeet ja säiliöt.

 

 

 Lähde PRH.

Palvelut (luokat 35-45)

Luokka 35

Palvelut, jotka liittyvät kaupallisen tai teollisen yrityksen liikkeenjohtoon, liiketoimintaan, liikkeenjohdon organisointiin ja yrityshallintoon sekä mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämispalvelut. Luokitustarkoituksessa pelkkää tavaroiden myyntiä ei katsota palveluksi.

Luokka 36

Pankkitoimintaan ja muihin rahatapahtumiin liittyvät palvelut, rahallisen arvon määrittämiseen liittyvät palvelut sekä vakuutuksiin ja kiinteistöihin liittyvä toiminta.

Luokka 37

Rakennusalan palvelut sekä palvelut, jotka käsittävät esineiden korjaamisen ja saattamisen alkuperäiseen kuntoon tai niiden kunnossapidon muuttamatta niiden fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia.

Luokka 38

Palvelut, jotka mahdollistavat osapuolten välisen yhteydenpidon sekä tiedonlähetys- ja siirtopalvelut.

Luokka 39

Palvelut ihmisten, eläinten tai tavaroiden kuljettamiseksi paikasta toiseen rautateitse, maanteitse, vesitse, ilmateitse tai putkiston välityksellä ja palvelut, jotka liittyvät kiinteästi tällaiseen kuljetukseen, sekä tavaroiden varastointi kaikenlaisissa varastoissa tai muunlaisissa niiden säilytykseen tai suojaamiseen tarkoitetuissa rakennuksissa.

Luokka 40

Palvelut, joita tarjotaan esineiden tai epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden käsittelemiseksi, muuntamiseksi tai tuottamiseksi mekaanisesti tai kemiallisesti mukaan lukien tilausvalmistuspalvelut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luokka 41

Palvelut, jotka muodostuvat kaikenlaisesta opettamisesta tai kouluttamisesta, palveluista, joiden perustarkoitus on ihmisten viihdyttäminen, ajanviete tai virkistäminen sekä kuvataideteosten tai kirjallisten teosten esittämisestä yleisölle kulttuuri- tai opetustarkoituksessa.

Luokka 42

Henkilöiden tarjoamat palvelut, jotka liittyvät monitahoisten alojen teoreettisiin ja käytännön näkökohtiin, esimerkiksi tieteelliset laboratoriopalvelut, insinööripalvelut, tietokoneohjelmointi, arkkitehtipalvelut tai sisustussuunnittelu.

Luokka 43

Palvelut, joita tarjotaan kulutettavaksi tarkoitetun ruoan ja juoman valmistamiseen liittyen sekä palvelut tilapäisen majoituksen järjestämiseksi.

Luokka 44

Lääkinnällinen hoito, vaihtoehtoinen lääketiede mukaan lukien, sekä terveyden- ja kauneudenhoito, joita tarjoavat yksityiset henkilöt tai laitokset ihmisille ja eläimille sekä palvelut, jotka liittyvät maatalouteen, vesiviljelyyn sekä puutarhan- ja metsänhoitoon.

Luokka 45

Palvelut, joita lakimiehet, asianajoassistentit ja henkilökohtaiset asianajajat tarjoavat ihmisille, ihmisryhmille, organisaatioille ja yrityksille, tutkinta- ja valvontapalvelut, jotka koskevat ihmisten fyysistä suojaamista ja aineellisen omaisuuden turvaamista, yksityisille ihmisille tarjottavat palvelut, jotka liittyvät sosiaalisiin tapahtumiin kuten seuralaispalvelut, avioliitto- ja hautaustoimistot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lähde PRH.