Miksi suojata brändi?

Suojaamaton brändi altistaa yrityksesi useille liiketoiminnallisille riskeille ja siten tekee yrityksestäsi vähemmän kiinnostavan. Tuotteen tai yrityksen nimen suojaamatta jättäminen voi johtaa esimerkiksi siihen, että joudut muuttamaan nimen myöhemmin jonkun toisen suojattua sen tai samankaltaisen nimen. 

Kansainvälistyminen

Etenkin kansainvälistyessä on suuri riski siitä, että jossain tärkeässä kohdemaassa joku toinen taho rekisteröi tavaramerkillä tuotteesi tai yrityksesi nimen kanssa samankaltaisen nimen. Usein kyseessä on puhdas sattuma, mutta etenkin Aasian markkinoilla myös paikallinen jakelija, maahantuoja, jälleenmyyjä tai muu toimija saattaa rekisteröida brändisi paikallisesti omiin nimiinsä. Tällöin hän voi tilata brändilläsi tuotteita kyseiseen maahan myös muilta toimittajilta ja pahimmillaan jopa estää tuotteittesi viennin tai valmistuttamisen kyseisessä maassa.​ Suojaamaton brändi on myös ”hyville” ulkomaisille kumppaneille (maahantuojat, jälleenmyyjät, jne) riski. Heidän tekemät panostukset tuotteesi saamiseksi loppukäyttäjille menevät hukkaan, jos joku toinen päättää hyötyä suojaamattomasta brändistäsi esimerkiksi valmistamalla siitä halpakopioita tai jäljennöksiä. Suojaamalla brändisi tavaramerkillä viestit paikalliselle taholle, että arvostat heidän tekemiä sijoituksia yritykseesi ja tuotteeseesi ja olet vakavasti otettava kumppani. Useissa maissa vakavasti otettavat paikalliset kumppanit edellyttävät yhteistyön aloittamiseksi, että brändisi on suojattu.

Turhien kustannusten minimointi

Brändin suojaaminen on edullisempaa kuin suojaamatta jättäminen. Rekisteröinnin antama oikeus on lähtökohtaisesti voimassa muita kohtaan. Jos muut haluavat kiistää oikeutesi rekisteröityyn merkkiin, heidän tulee osoittaa että rekisteröinti on lainvastainen. Jos haluat vedota vakiintuneeseen tavaramerkkiin, on oikeuden osoittaminen käytännössä hyvin työlästä ja useimmiten kalliimpaa kuin merkin rekisteröinti alun perin. Lisäksi vakiintuneisuuden osoittaminen on vaikeaa ja useissa maissa vakiintuneita oikeuksia ei tunnusteta.
Suojaamalla tavaramerkin pienennät myös riskiä siitä, että muut loukkaavat oikeuksiasi. Rekisteröinti on kaikille nähtävissä. Koet siis vähemmän nimiin liittyviä riitoja, ja ne ratkeavat helpommin, nopeammin, halvemmin ja usein sinulle paremmalla tavalla kuin jos brändiäsi ei ole suojattu.

Yrityksen ja brändin arvo

Suojaamaton brändi heikentää yrityksen arvoa sijoittajien silmissä. Brändin arvo pääomittuu rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Jos haluat myydä brändisi, voit tehdä sen myymällä tavaramerkkisi (joko ilman tai yhdessä liiketoiminnan kanssa). Toiminimeä ei voi myydä irrallaan liiketoiminnasta. ISO 10668:2010 standardin mukaan tavaramerkkirekisteröinnit ovat yksi kolmesta brändin arvoon vaikuttavasta tekijästä. Brändiarvo on usein merkittävin osa koko yrityksen arvoa. Rekisteröityjä tavaramerkkejä voi lisäksi käyttää esimerkiksi rahoituksen vakuutena. Rekisteröityjä tavaramerkkejä voi myös käyttää esimerkiksi rahoituksen vakuutena.

Mitä suomalaiset pk-yritykset sanovat syyksi suojata IPR:ää?

93% – Suoja kopiointia vastaan
85% – Varmuus siitä, että oikeus on olemassa
85% – Arvos ja imago muiden tahojen silmissä
66% – Parantaa neuvotteluasemaa muihin tahoihin nähden
42% – Parantaa mahdollisuutta saada rahoitusta
41% – Muutkin suojaavat
26% – Lisensointi
Lähde: EUIPO

Miten suomalaiset pk-yritykset arvioivat suojauksen vaikutuksen?

50% – Positiivinen
18% – Erittäin positiivinen
2% – Negatiivinen
4% – Ei tiedä
Lähde: EUIPO

Mitkä ovat eurooppalaisten pk-yritysten raportoimat hyödyt IPR-suojauksesta?

78% – Parempi maine ja luotettavuus
58% – Vahvistaa pitkän tähtäimen liiketoimintanäkymiä
57% – Lisää liikevaihtoa
47% – Uusia markkinoita / laajeneminen
46% – Uusia yhteistyömahdollisuuksia toisten yritysten kanssa
33% – Parempi kannattavuus
21% – Työllistävä vaikutus
16% – Helpompi saada rahoitusta
6% – Muu hyöty
Lähde: EUIPO

Suomalaiset pk-yritykset katsovat tavaramerkin olevan heille tärkein IPR-suojamuoto.