Sivuston käyttöehdot

1. Yleistä

Tavaramerkki.fi-palvelun tarjoaja on Reggster Oy. Käyttäjän tulee perehtyä näihin käyttöehtoihin ennen sivuston käyttämistä. Käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakia ja hyvää tapaa käyttäessään sivustoa ja sen kautta välitettävää tietoa ja aineistoa.

Käyttäjä vastaa sivuston käytöstä ja sen kautta välitettävien palvelujen ja tuotteiden tilaamisesta aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus edustaa, antaa toimeksiantoja sekä tehdä sitoumuksia sen yrityksen puolesta, jota hän edustaa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen, otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen millään tavalla, jolla pyritään peittämään sivuston kautta välitetyn sisällön alkuperä. Niin ikään hän sitoutuu olemaan käyttämättä sivustoa mihinkään sellaiseen, mikä vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää sivustoa tai muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen. Mikäli käyttäjä ei sitoudu näihin rajoituksiin, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

Käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää sivustoa, ja sen välityksellä saamaansa tietoa vain omassa liiketoiminnassaan.

Sivustolla olevissa keskusteluissa ei saa markkinoida laki-, asianajo- tai muitakaan palveluja. Keskusteluissa tulee noudattaa Suomen lakia ja hyvää tapaa. Reggster Oy pidättää itsellään oikeuden poistaa sivustolla esitetyt kirjoitukset ja kommentit. Reggster Oy ei ota vastuuta keskustelupalstoilla kirjoitetuista teksteistä tai niiden seuraamuksista.

Mikäli käyttäjä rikkoo sivuston käyttöehtoja, on Reggster Oy:llä oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä käyttäjätunnus. Sivuston väärinkäyttö voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden käyttäjälle, jonka on tällöin korvattava aiheutettu välitön ja välillinen vahinko täysimääräisesti.

Käyttäjän tulee varmistaa sivuston tarjoaman informaation ajankohtaisuus, soveltuvuus ja riittävyys edustamansa yrityksen liiketoimintaan ja tilanteeseen.

3. Reggster Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

Tavaramerkki.fi on Reggster Oy:n tavaramerkki. ​Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sivustoon, sen sisältöön, aineistoon ja materiaaliin kuuluvat Reggster Oy:lle. Niiden osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, muuntaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen sekä muu hyödyntäminen ilman Reggster Oy:n kirjallista suostumusta on kielletty.

Reggster Oy pyrkii siihen, että sivusto on käytössä häiriöttä. Reggster ​Oy ei kuitenkaan vastaa sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Reggster Oy ei anna takuita eikä vastaa sivuston tietoturvasta. Reggster Oy ei vastaa viruksista, teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muista vahingoista.

Reggster Oy:n tavoitteena on, että sivustolla oleva tieto on ajankohtaista ja oikeaa. Se ei kuitenkaan vastaa tiedon oikeellisuudesta, kattavuudesta, ajankohtaisuudesta tai sen soveltuvuudesta yksittäiseen asiaan. Luettavuuden ja ymmärrettävyyden vuoksi joitain asioita on saatettu yksinkertaistaa, ja niihin voi liittyä muita sellaisia vaikuttavia seikkoja, joita ei ole sivustolla mainittu. Sivustolla esitetyt oikeudelliset näkemykset ja ohjeet ovat yleisluontoisia, eivätkä välttämättä sovellu yksittäiseen tapaukseen. Reggster Oy ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu siitä, että sivuston käyttäjä on tehnyt tai jättänyt jotain tekemättä sivustolla esitetyn tai mielipiteen tiedon perusteella.

Sivuston käyttäjä hyödyntää ja käyttää sivustoa omalla vastuullaan. Reggster Oy:n korvausvastuu ei ylitä käyttäjän kyseisessä asiassa sivuston kautta annetusta toimeksiannosta veloitetun asiamiespalkkion määrää.

Reggster ​Oy:llä on oikeus muuttaa sivuston sisältöä ja käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

4. Evästeet

Sivustolla voidaan käyttää evästeitä (”cookies”) käyttäjätietojen keräämiseen. Evästeiden käytön tarkoituksena on optimoida käyttäjän käyttäjäkokemus ja joissain tapauksissa mahdollistaa sivujen käyttö. Tietojen avulla sivujen toimintaa voidaan analysoida käyttökokemuksen parantamiseksi ja eri sivujen käytön seuraamiseksi. Evästeiden avulla kerätyt tiedot myös mahdollistavat kohdennetun markkinoinnin ja uudelleenmarkkinoinnin sivuston ulkopuolisilla sivustoilla. Mikäli käyttäjä ei hyväksy evästeiden käyttöä, hän voi halutessaan estää sen muuttamalla selainasetuksiaan.

5. Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, riitaisuudet ratkaistaan Suomessa välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti yhden välimiehen toimesta. Välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta.