Mikä on tavaramerkin “erottamiskyky” ja miksi sillä on merkitystä?

by | 30/10/2017 | Tavaramerkit | 0 comments

Picture

Tuotteen tai palvelun nimen on oltava ”erottamiskykyinen”, jotta se voidaan suojata tavaramerkkinä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tavaramerkit ovat kaupallisia tunnuksia, jotka pystyvät erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkiasiamiehet suosittelevat käyttämään ”erottamiskykyistä” nimeä. Kysymys on siis siitä, että mitkä merkit ovat käytännössä ”erottamiskykyisiä” ja miten erottamiskyky arvioidaan.

 

Erottamiskyky on tyypillisesti jaettu viiteen ryhmään:

Yleisnimet

Yleisnimien on oltava vapaat kaikkien käytettäväksi kaupankäynnissä, joten niitä ei voi suojata tavaramerkillä. Yleisnimiä on mahdollista käyttää tuoteniminä, mutta niitä ei voi suojata, joten myös kaikki muut voivat käyttää samaa yleisnimeä. On hyvin vaikeaa rakentaa brändi yleiseen termiin. Yleisillä termeillä voidaan tehokkaasti erottaa yrityksen tuotteet toisistaan (esim. Google Maps, Google-kalenteri, Google Analytics jne.).

Esimerkki:
Sana “bloggaaja” blogeja varten

Kuvailevat nimet

Nämä ovat nimiä, jotka kuvaavat jotain tuotteen tai palvelun ominaisuutta kuten lajia, laatua, määrää tai alkuperää. Yleensä tällaista nimeä ei voida suojata, ellei sitä ole käytetty niin pitkään ja laajalti, että se on tullut asianomaisessa kohderyhmässä yleisesti tunnetuksi haltijansa tunnuksena. Tällöin se ymmärretään mieluummin tavaramerkkinä kuin kyseisiä tuotteita tai palveluja kuvailevana terminä. Kuvailevat nimet voivat siis tulla suojattaviksi tavaramerkeiksi ajan myötä, mutta siihen liittyy paljon epävarmuutta ja usein on myös kallista saada ne suojatuiksi.

Esimerkkejä:
Sharp televisioille
DoubleClick verkkomainonnalle

Suggestiiviset nimet

Suggestiiviset nimet kertovat meille epäsuorasti jotain tuotteesta ja voidaan suojata tavaramerkkeinä. Esimerkiksi nopean eläimen lajinimellä voidaan viitata tuotteen tai palvelun nopeuteen, mistä alla on mainittu kaksi esimerkkiä. Nimen suggestiivisuus helpottaa usein brändin kommunikointia markkinoinnissa. Näin ollen suggestiiviset nimet toimivat hyvin tavaramerkkeinä sekä oikeudellisesta että markkinointinäkökulmasta tarkasteltuna.

Esimerkkejä:
Vinttikoira kuljetuspalveluihin
Jaguar autoille

Asiayhteydestä irrotetut nimet

Kysymys on yleiskielen sanoista, jotka sinänsä ovat kuvailevia, mutta eivät kyseessä olevien tuotteiden tai palvelujen kohdalla. Tällaiset nimet ovat hyviä valintoja tavaramerkin erottamiskyvyn näkökulmasta.

Esimerkkejä:
Apple elektroniikalle
Camel savukkeille

Keksityt nimet

Täysin keksityt nimet katsotaan lähtökohtaisesti erottamiskykyisiksi ja tyypillisesti ne nauttivat vahvaa suojaa.

Esimerkkejä:
Kodak valokuvauslaitteille
Pepsi juomille

Edellä oleva ryhmittely auttaa arvioimaan nimen erottamiskykyä tarkasteltavina oleville tuotteille tai palveluille. Se, katsotaanko tietyn tavaramerkin olevan erottamiskykyinen vai ei, riippuu viime kädessä paikallisesta käytännöstä. Erottamiskykyvaatimus on esimerkiksi USA:ssa alhaisempi kuin EU:ssa.

Yleensä on helppo todeta kuvitteellisten (keksittyjen) ja asiayhteydestä irrotettujen nimien olevan erottamiskykyisiä ja suojattavissa. Vastaavasti on yleensä helppo tunnistaa yleissanat ja hyvin kuvailevat nimet. Näiden ääripäiden välissä olevista nimistä voi olla hankala määritellä, onko merkki riittävän erottamiskykyinen ja suojattavissa vai ei. Käytännössä kysymys ei useinkaan ole siitä, onko nimi kuvaileva vaan pikemminkin kuvailevuuden asteesta. Edellä olevat esimerkit (Sharp, DoubleClick) ovat helposti nähtävissä kuvailevina termeinä. Tosielämässä on yleensä paljon vaikeampaa sanoa, onko nimi kuvaileva. EU:n tavaramerkkivirasto (EUIPO) katsoo, että tavaramerkin ja kuvailevan merkityksen välisen suhteen on oltava konkreettinen, välitön ja näkyvä ilman muuta pohdintaa. Epämääräiset ja epäsuorat viittaukset eivät merkitse tavaramerkin erottamiskyvyttömyyttä. Seuraavassa on esimerkkejä EUIPO:n ratkaisukäytännöstä:

Hyväksytty
”Greensea” kosmetiikassa käytettäville tuotteille
”Deli Friends” elintarvikkeille

Ei hyväksytty
”Trustedlink” sähköisen kaupankäynnin ohjelmistoja varten
”Quickgripp” käsityökaluille

Miksi merkin erottamiskyky on tärkeä?

Tavaramerkin erottamiskyky on tärkeä kahdesta syystä. Ensinnäkin se määrittää, voidaanko nimi suojata vai ei. Toiseksi erottamiskyvyn määrä on tärkeä seikka arvioitaessa, kuinka vahva tavaramerkkisuoja merkillä on.

Ilmainen tavaramerkkitutkimus

Tarkista onko tavaramerkkisi vapaana rekisteröitäväksi

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Muut artikkelit

Tavaramerkkien tarkistuslista PK-yrityksille

Tavaramerkkiasiat voivat olla etäisiä ​​startup- ja PK-yrityksille. Tässä on yksinkertainen tarkistuslista autamaan pääsemään oikealle tielle. 1. Perusteet ☐ Ymmärrä, miksi tavaramerkit ovat tärkeitä liiketoiminnassa☐ Varmista, että pääbrändisi on sellainen, joka...

IPR-oikeuksien merkitys PK-yrityksille

Euroopan patenttivirasto (EPO) ja Euroopan tavaramerkkivirasto (EUIPO) ovat julkaisseet uuden tutkimuksen nimeltä "Intellectual property rights and firm performance in the European Union". Tutkimuksessa tarkastellaan IPR-oikeuksien (tutkimuksessa mukana olleet...

Miksi brändi on tärkeä ohjelmistoyritykselle

Ohjelmistoyritykset rummuttavat usein olevansa “teknologiayhtiöitä”. Teknologia ja teknologiayhtiöiden immateriaalioikeudet (“IPR-oikeudet”) mielletään usein patenteiksi. Monilla teknologiayhtiöillä – erityisesti suomalaisilla – on käsitys, että brändi on vain...