Lobataan Suomeen parempi tavaramerkkilaki

by | 22/03/2016 | Tavaramerkit | 1 comment

​Toisin kuin Suomessa, useimmissa Euroopan maissa tavaramerkkivirastot eivät aseta aiemmin rekisteröityjä samankaltaisia tavaramerkkejä automaattisesti myöhemmän rekisteröinnin esteeksi. 
PRH edustaa näkemystä, jonka mukaan aiempien oikeuksien tutkinta on tärkeää ja etenkin pienempien yritysten etujen mukaista. Aiempien oikeuksien asettaminen rekisteröinnin esteeksi ikään kuin “suojaa” pieniä yrityksiä sen varalta, että joku yrittää rekisteröidä merkin, joka loukkaa pienen yrityksen oikeuksia. Mikäli PRH ei suorittaisi estetutkintaa, tulisi merkinhaltijoiden tehdä väitteitä myöhempien hakemusten hyväksymistä vastaan. Tehdäkseen väitteitä, yritysten tulisi valvoa rekisteriä, jotta se ylipäätään tulisi tietoiseksi loukkaavista hakemuksista. Väitteet ja valvonta aiheuttaisi kustannuksia.

Estetutkinnalla on kuitenkin hintansa, joka saattaa olla suurempi kuin siitä aiheutuvat hyödyt. Se johtaa käytännössä siihen, että yritykset eivät usein saa tavaramerkkejään rekisteröidyksi tilanteissa, joissa niiden käytölle ei olisi oikeassa elämässä estettä. Suomessa on lisäksi historiallisesti noudatettu tapaa, jonka mukaan yritykset ovat saaneet hyvinkin laajoja rekisteröintejä. Tavaramerkkirekisterissä on huomattavan paljon merkkejä, jotka käsittävät sellaisia tavaroita ja palveluja, joille merkkiä ei käytetä, ja ei välttämättä ole ikinä aiottukaan käyttää. Lisäksi tällaisten oikeuksien kumoaminen on tehty huomattavan paljon vaikeammaksi ja kalliimmaksi kuin useimissa muissa maissa (uusi tavaramerkkidirektiivi muuttaa tämän asian huomattavasti parempaan suuntaan).

PRH:n suorittama estetutkimus rajoittuu siihen, mitä rekisteröidyn ja haetun tavaramerkkien tavaraluetteloissa on. Tavaraluettelot voivat olla hyvinkin samankaltaiset ilman, että sekaannusta oikeassa elämässä kuitenkaan on (esimerkkinä vaikkapa luokan 9 tietokoneohjelmistot, jotka voivat valvoa esimerkiksi kirurgisia toimenpiteitä tai mahdollistaa pankkipalveluja). Vastuu tällaisen merkin rekisteröinnin vastustamisesta tulisi olla sillä, jonka oikeuksia merkin käyttö loukkaa. Tällöin myöhemmän merkin rekisteröinti estyisi käytännössä vain tilanteissa, joissa jollakin taholla on todellinen syy estää se. Luopumalla estetutkinnasta tavaramerkkien rekisteröintiprosessi myös nopeutuisi ja yritykset saisivat omat merkkinsä rekisteröidyksi pienemmin kustannuksin. 

PRH:n tulisi myös oman intressinsä vuoksi puoltaa estetutkinnasta luopumista. Nykyinen käytäntö johtaa usein siihen, että suomalainen yritys suojaa tavaramerkkinsä EU:n laajuisella rekisteröinnillä, koska EU-virasto ei tutki aiempia oikeuksia. Tästä aiheutuu, että suomalainen yritys maksaa huomattavasti enemmän oikeuksiensa suojauksesta, ja että PRH menettää hakemuksesta saatavat viranomaismaksut EU-virastolle. Nykyinen järjestelmä mahdollistaa ns. forum shoppingin, ja siinä Suomen PRH on lähes poikkeuksetta häviäjän roolissa. Toki asian tekee ongelmalliseksi PRH:n kannalta se, että jos estetutkimukset lopetetaan, vähenee myös viraston työmäärä.

PRH:n estetutkinnan antaman suojan loppuminen ei olisi yrityksille niin haitallista kuin usein annetaan ymmärtää. Toki rekisterin valvonta ja väitteiden tekeminen kolmansien tahojen loukkaavia rekisteröintejä vastaan aiheuttaisi kustannuksia, mutta tällaiset kustannukset kuuluvat omaisuudesta huolehtimiseen. Yritysten intressissä on luonnollisesti valvoa oikeuksiaan, ja tähän heidän kannattaa panostaa aivan kuten muunkin omaisuuden hoitoon ja ylläpitoon. Tällöin myös väitteet todennäköisesti rajoittuisivat sellaisiin tilanteisiin, joissa haetun merkin käyttö markkinoilla loukkaisi aiempia oikeuksia.

EU-tavaramerkkidirektiivi tulee joka tapauksessa vaatimaan Suomen tavaramerkkilain muuttamisen seuraavan kolmen vuoden sisällä. Tässä yhteydessä tulisi myös päättää estetutkinnan lopettamisesta. Tällainen muutos tekisi järjestelmästä nopeamman, edullisemman ja oikeudenmukaisemman. Tällöin yritykset saisivat paremmin omat oikeutensa suojatuksi tilanteissa, joissa oikeassa elämässä ei ole sekaannusvaaraa merkkien välillä. Tällä muutoksella Suomen tavaramerkkilainsäädäntö myös yhdenmukaistuisi Euroopan suurten talouksien lainsäädännön kanssa (esimerkiksi Saksassa estetutkinnasta luovuttiin jo 1940-luvulla, ja silti maailmassa on vielä saksalaisia yrityksiä). Estetutkinta on ollut Suomessa perinteisesti pyhä lehmä, jota ei ole saanut kyseenalaistaan. Nyt olisi loistava tilaisuus saatella lehmä vihreämmille laitumille. Jos olet samaa mieltä, kerro siitä muillekin.

Let’s stop this madness.

Ilmainen tavaramerkkitutkimus

Tarkista onko tavaramerkkisi vapaana rekisteröitäväksi

1 Comment

  1. Puhelinliittymät

    Näin se vain menee

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Muut artikkelit

Tavaramerkkien tarkistuslista PK-yrityksille

Tavaramerkkiasiat voivat olla etäisiä ​​startup- ja PK-yrityksille. Tässä on yksinkertainen tarkistuslista autamaan pääsemään oikealle tielle. 1. Perusteet ☐ Ymmärrä, miksi tavaramerkit ovat tärkeitä liiketoiminnassa☐ Varmista, että pääbrändisi on sellainen, joka...

IPR-oikeuksien merkitys PK-yrityksille

Euroopan patenttivirasto (EPO) ja Euroopan tavaramerkkivirasto (EUIPO) ovat julkaisseet uuden tutkimuksen nimeltä "Intellectual property rights and firm performance in the European Union". Tutkimuksessa tarkastellaan IPR-oikeuksien (tutkimuksessa mukana olleet...

Miksi brändi on tärkeä ohjelmistoyritykselle

Ohjelmistoyritykset rummuttavat usein olevansa “teknologiayhtiöitä”. Teknologia ja teknologiayhtiöiden immateriaalioikeudet (“IPR-oikeudet”) mielletään usein patenteiksi. Monilla teknologiayhtiöillä – erityisesti suomalaisilla – on käsitys, että brändi on vain...